بسم الله الرحمن الرحيم
نام کاربر
   
رمز عبور
 
تحت وب سینا
سیستم یکپارچه نامه نگاری اداری (سیـنـا) - نگارش 97.0696 - شركت مخابرات ایران - منطقه كرمان -
راهنمای برنامه آپدیت مرورگر