بسم الله الرحمن الرحيم
نام کاربر
   
رمز عبور
 
تحت وب گرافیکی
سیستم یکپارچه نامه نگاری اداری (سیـنـا) - نگارش 94.0434 - شركت مخابرات استان كرمان -